Lietošanas noteikumi/Distances līgums/Atteikuma veidlapa

Lietošanas noteikumi  

Sakarā ar  interneta vietnes www.ilvo.lv tehniskām inovācijām un likumdošanas izmaiņām  Lietošanas noteikumi var tikt mainīti un/vai atjaunoti.

Materiāli, kas atrodami šajā mājas lapā, ieskaitot informāciju par produkciju un pakalpojumiem, var būt nepieejami vai nepiemēroti citā atrašanās vietā, kas ir ārpus konkrētās valsts jurisdikcijas.

Viss mūsu mājas lapas saturs, ieskaitot tekstus, attēlus, grafiku, audio un video failus, ir mūsu īpašums, ja vien nav norādīts pretēji. Saturs, uz kuru attiecas autortiesības, bez rakstiskas piekrišanas var tikt izmantots tikai privātiem mērķiem, t.i. mērķiem, kas nav publiski vai komerciāli (lejupielādes, reprodukcijas).

Nav atļauta neautorizēta vai nepareiza jebkuras reģistrētas SIA Ilvors preču zīmes vai logo lietošana. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu autortiesību vai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanai var būt civiltiesiskas vai krimināltiesiskas sekas.

Ir pieņemti visi nepieciešamie mēri, lai savāktu un apstiprinātu informāciju, kuru satur šī mājas lapa. Tomēr SIA Ilvors nevar uzņemties atbildību par tās pilnīgumu un/vai kvalitāti.

SIA Ilvors nepārzina trešo pušu mājas lapu saturu un neuzņemas nekādas garantijas vai atbildību par trešo pušu mājas lapu nelegālu saturu vai citiem juridiskiem pārkāpumiem. SIA Ilvors uzreiz izdzēsīs jebkuras saites vai saturu, uzzinot, ka tās pārkāpj attiecīgo likumdošanu.

SIA Ilvors mājas lapa ir radīta, lai sniegtu vispārēju informāciju par ražotāju piedāvāto produkciju, un tā nekādā veidā neaizvieto medicīnisku vai profesionālu padomu. Lai saņemtu šādu padomu, lūdzu, sazinieties ar ārstu vai speciālistu. SIA Ilvors neuzņemas atbildību par produkcijas specifikāciju, kas pamatojas informācijā, kura atrodama šajā mājas lapā.

Šīs mājas lapas izmantošana un datu lejupielāde ir lietotāja paša risks. SIA Ilvors neuzņemas atbildību par datu failu, cieto disku un/vai programmatūras bojājumiem, kas varētu rasties šādu darbību rezultātā. Atbildība par apzinātu darbību un rupju nolaidību paliek nemainīga.

Noformējot pirkumu SIA Ilvors interneta vietnes www.ilvo.lv interneta veikalā ILVO Dabas produkti starp SIA Ilvors un klientu tiek automātiski noslēgts Distances līgums, kas nosaka abu pušu tiesības un pienākumus. Līdz ar to ir nepieciešams iepazīties ar zemāk sniegto Distances līguma tekstu, lai apstiprinot pirkuma pasūtījumu, tiktu apstiprināta arī Jūsu kā klienta piekrišana dotajiem Distances līguma nosacījumiem.

Distances līgums

SIA Ilvors (reģ.Nr.40003654439), juridiskā adrese: Elizabetes iela 103 – 16, Rīga LV-1050, Latvija, tālrunis +371 29466557 vai +371 67073986, e-adrese:info@ilvo.lv, kā pārdevējs no vienas puses, un klients, kas veic pirkuma noformēšanu interneta vietnes www.ilvo.lv interneta veikalā ILVO Dabas produkti, kā pircējs no otras puses, noslēdz šo Distances līgumu (turpmāk – līgums) par pircēja izvēlēto interneta veikala produktu iegādi, piegādi, tās atgriešanas tiesībām un kārtību, kā arī abu pušu tiesībām un pienākumiem.

1. Pirkuma noformēšana

1.1. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas pircējam uz norādīto e-pasta adresi pārdevējs nosūta apliecinājumu par veikto pirkuma pieteikumu.

1.2. Gadījumā, ja pircējs nesaņem uz norādīto e-pasta adresi no pārdevēja apliecinājumu par veikto pirkuma pieteikumu, tad pircējam obligāti nepieciešams par to informēt pārdevēju, izmantojot kontaktinformācijā norādītos saziņas līdzekļus.

1.3. Rēķinu par pasūtījuma apmaksu pārdevējs sagatavo un nosūta pircējam uz tā norādīto e-pasta adresi 1-3 dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

1.4. Detalizētāka informācija par pirkuma noformēšanu norādīta sadaļā ”Kā iepirkties”.

1.5. Ja pircējs pirms pasūtījuma nosūtīšanas konstatē, ka pārdevējam sniegtajā informācijā ir ieviesušās kļūdas, nepieciešams sazinieties ar pārdevēju pa telefonu (29466557) vai sūtot e-pastu: info@ilvo.lv

2. Produktu cenas, piegādes izmaksas un to apmaksas kārtība

2.1. Pārdevējs produktu cenas ir norādījis euro valūtā kopā ar pievienotās vērtības nodokli.

2.2. Piegādes izmaksas nav iekļautas produkta cenā. Piegādes izmaksas un kārtība norādītas sadaļā "Kā iepirkties".

2.3. Samaksu par pasūtījumu pircējam jāveic uz rēķinā norādīto pārdevēja norēķinu kontu tikai pēc rēķina saņemšanas. Produktu apmaksas veidi un kārtība norādīti sadaļā "Kā iepirkties".

3. Pasūtījuma izpildes kārtība

3.1. Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīga no pircēja apmaksas veikšanas uz rēķinā norādīto pārdevēja norēķinu kontu un pircēja izvēlētā pirkuma piegādes veida.

3.2. Par pirkuma pasūtījuma izpildes termiņiem vairāk informācijas sadaļā "Kā iepirkties".

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties piedāvātos produktus gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam.

4.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem.

4.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātos produktus 14 dienu laikā no to faktiskā saņemšanas brīža jeb iegūšanas valdījumā, nosūtot vai personīgi nogādājot tos oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem uz SIA Ilvors juridisko adresi: Elizabetes iela 103 – 16, Rīga LV-1050, Latvija, ja ir ievēroti šī līguma 5.punktā Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu noteiktie nosacījumi.

4.4. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja pārdevējs nav izpildījis pircējam norādītos piegādes termiņus līdz tā nodošanai piegādes pakalpojuma veicējam vai nevar izpildīt pircējam vēlamos preces faktiskās piegādes termiņus pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

5. Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

5.1. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ir jāiesniedz pārdevējam nepārprotams paziņojums, izmantojot šī līguma 9.punktā uzrādīto Atteikuma veidlapas formu.

5.2. Atteikums no pircēja puses var tikt noformēts gan uz papīra, gan elektroniski ar e-pasta starpniecību.

5.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies paša pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā.

5.4. Pārdevējs sedz arī ar produktu atgriešanu saistītos pasta izdevumus, kas norādīti pircēja iesniegtajā pasta izdevumu čekā.

5.5. Ja pircējs no pasūtījuma atsakās produktu piegādes laikā, pircējs sedz piegādes izmaksas.

5.6. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pircējs ir atvēris produkta iepakojumu, kuru veselības un/vai higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

5.7. Ja pircējs ir ievērojis visus ar produktu atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, pārdevējs atmaksā pircēja norādītajā bankas kontā produkta/-u vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

6. Pircēja pienākumi

 6.1. Pircēja pienākums ir iepazīties ar Distances līgumu un citiem interneta vietnē www.ilvo.lv izvietotajiem produktu pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas noteikumiem, uzņemoties atbildību par to ievērošanu.

6.2. Pircējam, reģistrējoties kā klientam un veicot pasūtījumu, ir pienākums sniegt visu pieprasīto informāciju, uzņemoties atbildību par sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no pusēm var rasties nepatiesu vai neprecīzu ziņu sniegšanas gadījumā.

6.3. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

6.4. Pircējam ir pienākums neveikt apzinātas darbības, kas tieši vai netieši ietekmē interneta vietnes www.ilvo.lv izmantošanu, t.sk., kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji pārpublicēt jebkuru informāciju.

7. Pārdevēja tiesības un pienākumi

7.1. Pārdevēja pienākums ražotāja brāķa gadījumā atmaksāt pircējam viņa samaksāto produkta cenu, piegādes izdevumus un tā atgriešanas izdevumus, vai vienojoties ar pircēju pēc brāķētā produkta atgriešanas piegādāt atkārtoti pircējam nepieciešamo produktu, sedzot atkārtotās piegādes izmaksas.

7.2. Pārdevēja pienākums ievērot norādītos pasūtījuma piegādes termiņus līdz tā nodošanai piegādes pakalpojuma veicējam.

7.3. Pārdevēja pienākums bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām, izņemot piegādes pakalpojuma veicējam. Detalizētāka informācija par pircēja sniegtās informācijas privātuma politiku norādīta sadaļā ”Privātums”.

7.4. Pārdevēja pienākums sniegt pircējam korektu un patiesu informāciju par interneta vietnē www.ilvo.lv izvietotajiem produktiem, to pieejamību, cenām un piegādi.

7.5. Pārdevēja pienākums sniegt informāciju par produktiem pēc ražotāja sniegtās specifikācijas, kas var mainīties atkarībā no preces ražotāja veiktajām izmaiņām.

7.6. Pārdevēja tiesības mainīt produktu cenas un to piedāvājumu bez saskaņošanas un brīdinājuma.

7.7. Pārdevēja tiesības neuzņemties atbildību par gadījumiem, kad pircēja pasūtījums netiek piegādāts pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

7.8. Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka pircējs iegādājas produktus komerciāliem mērķiem.

7.9 Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šo līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.ilvo.lv un tās attiecas uz pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu veikšanas.

8. Līguma termiņš

Līgums ir spēkā no pirkuma pasūtījuma apstiprināšanas brīža līdz 15.dienai pēc pirkuma pasūtījuma piegādes brīža.

9. Atteikuma veidlapa

Adresāts:

SIA Ilvors (reģ.Nr.40003654439), juridiskā adrese: Elizabetes iela 103 – 16, Rīga LV-1050, Latvija, tālrunis +371 29466557 vai +371 67073986, e-adrese:info@ilvo.lv

Nepieciešamais teksts un atteikuma pamatojums no pircēja puses:

Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādu produkta/-u iegādi: 1.produkts,2.produkts............N.produkts, jo.................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                   (atteikuma pamatojums)             

Pasūtījuma pieteikuma datums

dd.mm.gggg.

Pasūtījuma saņemšanas datums

dd.mm.gggg.

Pircēja vārds un uzvārds

Pircēja adrese

Pircēja paraksts

Pircēja paraksts nepieciešams tikai tad, ja atteikumu noformē uz papīra.

Atteikuma sastādīšanas datums

 

Atteikuma veidlapa pdf formātā var lejupielādēt šeit.

Lapas lietošanas noteikumus pdf formātā var lejupielādēt šeit.